[giaban]300,000[/giaban]
[tomtat]

Bình xăng con, cụm chế xe moto mini 50cc

Dành cho dòng xe mô tô mini 50cc - xe cào cào mini 50cc
Khắc phục tình trạng chảy nhiên liệu xăng của xe[/tomtat]

[mota]
Bình xăng con, cụm chế cào cào mini 50cc

Dành cho dòng xe moto mini 50cc - cào cào mini 50cc
Khắc phục tình trạng chảy nhiên liệu

[/mota]

Có thể bạn quan tâm