[giaban]680,000[/giaban]
[tomtat]
Sniper Kar98K đạn thạch ( Phiên bản đắt giá nhất trên thị trường)

Đồ chơi Kar98K game PUBG, đàm tay, dài hơn các khẩu K98 cùng loại trên thị trường.
Dùng viên thạch 7-8mm
Tầm xa 15m

– Đồ chơi Kar98K
– Dùng viên thạch 7-8mm
– Tầm xa 15m
– Phụ kiện như hình

[/tomtat]
[mota]
Sniper Kar98K đạn thạch ( Phiên bản đắt giá nhất trên thị trường)

Đồ chơi Kar98K game PUBG, đàm tay, dài hơn các khẩu K98 cùng loại trên thị trường.
Dùng viên thạch 7-8mm
Tầm xa 15m

– Đồ chơi Kar98K
– Dùng viên thạch 7-8mm
– Tầm xa 15m
– Phụ kiện như hình

[/mota]

Có thể bạn quan tâm