[giaban]6,400,000[/giaban]
[tomtat]

- Xe Motomini 50cc có đề: 5.700.000đ

- Xe Motomini 50cc ko đề: 3.800.000đ

- Xe cào cào mini 50cc chạy xăng có đề (bánh nhỏ): 5.700.000đ

- Xe cào cào mini 50cc chạy xăng ko đề (bánh nhỏ): 3.800.000đ

- Xe cào cào mini 50cc chạy xăng có đề (bánh lớn): 6.100.000đ

- Xe cào cào mini 50cc chạy xăng ko đề (bánh lớn): 4.100.000đ

- Xe cào cào mini 50cc chạy bình: 4.600.000đ

- Xe cào cào mini động cơ ko chổi than 3 bình 36v: 5.500.000đ


[/tomtat]
[mota]
- Xe Motomini 50cc có đề: 5.700.000đ

- Xe Motomini 50cc ko đề: 3.800.000đ

- Xe cào cào mini 50cc chạy xăng có đề (bánh nhỏ): 5.700.000đ

- Xe cào cào mini 50cc chạy xăng ko đề (bánh nhỏ): 3.800.000đ

- Xe cào cào mini 50cc chạy xăng có đề (bánh lớn): 6.100.000đ

- Xe cào cào mini 50cc chạy xăng ko đề (bánh lớn): 4.100.000đ

- Xe cào cào mini 50cc chạy bình: 4.600.000đ

- Xe cào cào mini động cơ ko chổi than 3 bình 36v: 5.500.000đ
[/mota]

Có thể bạn quan tâm