[giaban]450,000[/giaban]
[tomtat]
Ắc quy xe điện mini E-scooter
Bình xe điện mini E-Scooter
Bình điện xe Scooter
6-DZM-12 cho Mini E-Scooter
Bình Mini E scooter

450.000đ / bình
Hai bình 900.000đ
1 xe chạy 2 bình
Thu mua bình cũ : 50.000 / bình


[/tomtat]
[mota]
Ắc quy xe điện mini E-scooter
Bình xe điện mini E-Scooter
Bình điện xe Scooter
6-DZM-12 cho Mini E-Scooter
Bình Mini E scooter

450.000đ / bình
Hai bình 900.000đ
1 xe chạy 2 bình
Thu mua bình cũ : 50.000đ / bình[/mota]

Có thể bạn quan tâm