[giaban]700,000[/giaban]

 [tomtat] 
Tên sản phẩm: Bảng mạch chính Smart balance wheel xe trượt điện 


Bảng mạch chính của xe điện cân bằng được sản xuất riêng cho các dòng xe cao cấp với thiết kế 3 board mạch giúp ngăn ngừa tình trạng cháy nổ xe điện cân bằng do quá tải nguồn cấp, nguồn nhận thông qua board mạch.


[/tomtat]

 [mota] 
Tên sản phẩm: Bảng mạch chính Smart balance wheel xe trượt điện 


Bảng mạch chính của xe điện cân bằng được sản xuất riêng cho các dòng xe cao cấp với thiết kế 3 board mạch giúp ngăn ngừa tình trạng cháy nổ xe điện cân bằng do quá tải nguồn cấp, nguồn nhận thông qua board mạch.


[/mota]

Có thể bạn quan tâm