[giaban]11,000,000[/giaban]
[tomtat]
Xe cào cào 125cc chạy xăng 95, không cần pha nhớt
Xe mô tô cào cào 125cc
Xe cào cào chạy xăng
[/tomtat]
[mota]
Xe cào cào 125cc chạy xăng 95, không cần pha nhớt
Xe mô tô cào cào 125cc
Xe cào cào chạy xăng


[/mota]

Có thể bạn quan tâm